Harmonogram

Posielanie projektov

20.október -17.november 2019

Hodnotenie projektov

18.november - 30.november 2019

Online hlasovanie 

2.december - 15.december 2019

Výsledky hlasovania

19. december 2019

Realizácia projektov

1. február - 31. december 2020