Harmonogram

Posielanie projektov

20.október -17.november 2019

Hodnotenie projektov

18.november - 30.november 2019

Online hlasovanie 

2.december - 15.december 2019

Výsledky hlasovania

19. december 2019

Realizácia projektov

1. február - 31. december 2020

Výsledky hlasovania

Žilinská diecéza

Hlasovanie je ukončené. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Výsledky súťaže budú zverejnené 19. 12. 2019 na stránke projekty.dcza.sk.

Múdrosť šedín a srdce dieťaťa

project_image
461 hlasov

TY a my /TY-BOH a my-rodiny/

project_image
353 hlasov

Obnova a rozšírenie knižnice a jej efektívne využitie pre posilnenie duchovného života vo farnosti

project_image
323 hlasov

Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev – Závršanský kermáš, 20. výročie posviacky Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Závrší

project_image
304 hlasov

Knižnica spoločenstva SOM - Saletínska Oáza Mladých

project_image
304 hlasov

Duchovná obnova pre deti

project_image
299 hlasov

Evanjelizácia v obci Turie-Effeta

project_image
287 hlasov

Budovanie nových rodinných spoločenstiev vo farnosti, ako priestoru pre novú komunikáciu, zdielanie sa a zapálenie sa pre živú vieru a službu v rodinách a jej odovzdanie ďalšej generácii.

project_image
284 hlasov

Posilnenie možností pre vznik malého spoločenstva rodín vo farnosti

project_image
271 hlasov

Kto spieva dvakrát sa modlí

project_image
229 hlasov

Katechézy Dobrého Pastiera

project_image
229 hlasov

Po stopách Ježiša

project_image
228 hlasov

Farská púť

project_image
218 hlasov

Ruža pre domov seniorov

project_image
217 hlasov

Farský deň

project_image
213 hlasov

Za úvahu to stojí

project_image
206 hlasov

Srdce, kotva, kríž

project_image
204 hlasov

Spojení v rozmanitosti

project_image
203 hlasov

Lepší zvuk pre ľudský sluch

project_image
194 hlasov

Na ceste k Ježišovi

project_image
193 hlasov

Športom k viere

project_image
190 hlasov

Letný Miništrantský tábor

project_image
187 hlasov

Pokračovanie v diele Žofie Bosniakovej / B verzia

project_image
187 hlasov

Triangel cup - miništrantský futbalový turnaj farnosti Čierne

project_image
177 hlasov

Hráme o život

project_image
167 hlasov

Nový projektor pre farnosť - uvidíš to, čo doteraz nie

project_image
157 hlasov

Spievame Bohu

project_image
156 hlasov

Chrámový zbor pri kostole sv. Jozefa Robotníka

project_image
153 hlasov

Hudbou k Bohu

project_image
149 hlasov

Farsky deň

project_image
147 hlasov

Spolu kráčať cestou viery

project_image
146 hlasov

Budovanie spoločenstiev rodín evanielizáciou v prírode

project_image
143 hlasov

Od Adventu k Don Boscovi

project_image
140 hlasov

Čo sa deje vo farnosti?

project_image
134 hlasov

Jasličková slávnosť

project_image
123 hlasov

Športom k zdravým vzťahom

project_image
118 hlasov

Liturgia v živote kresťana - knižná publikácia

project_image
116 hlasov

Kniha ako pomocník duchovného rastu

project_image
115 hlasov

Poďme spolu rásť - rozvoj KDP

project_image
114 hlasov

Odmalička rastieme vo viere

project_image
113 hlasov

Vodenie detí na krúžky

project_image
108 hlasov

Farská klubovňa

project_image
108 hlasov

Zvýšenie atraktivity mládežnických stretnutí formou zábavy a upevnenia vzťahov

project_image
103 hlasov

Spoločne rastieme

project_image
102 hlasov

Duchovná obnova pre birmovancov z farnosti

project_image
99 hlasov

Emauzskí gymnazisti

project_image
99 hlasov

Spevom bližšie k Bohu

project_image
96 hlasov

Posolstvo Betlehemského svetla

project_image
94 hlasov

Duchovná obnova rodín farnosti Ilava

project_image
93 hlasov

„Nechajte maličkých prichádzať ku mne!“

project_image
93 hlasov

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Kamennej Porube

project_image
93 hlasov

Púť do Medžugoria

project_image
91 hlasov

Objavujme Najvzácnejší Dar Eucharistie

project_image
90 hlasov

FARSKÝ DEŇ PRE RODINU

project_image
90 hlasov

Duchovná obnova po rokoch

project_image
90 hlasov

„Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.“

project_image
89 hlasov

Duchovná obnova pre aktívnu mládež

project_image
87 hlasov

PS: I LOVE YOU...

project_image
86 hlasov

Komunitné večery

project_image
83 hlasov

IN(formovanosť) v Lednici

project_image
82 hlasov

Farské dni pre deti

project_image
82 hlasov

Zážitkový stanový tábor

project_image
81 hlasov

Malé spoločenstvo - Veľká misia

project_image
81 hlasov

Kúpa technického vybavenia pre chválový tím spoločenstva Chairé

project_image
81 hlasov

Miesto pre rodiny

project_image
81 hlasov

Identita muža

project_image
80 hlasov

PRAMEŇ - V rytme modlitby

project_image
79 hlasov

Átrium Dobrého pastiera vo farnosti Žilina - Vlčince

project_image
78 hlasov

Evanjeliovo (sa nechať) viesť

project_image
77 hlasov

Spoločné nedeľné stretnutia pri samovare/kávovare

project_image
77 hlasov

Prehĺbenie spoločenstva mladých dievčat

project_image
75 hlasov

Birmovanci žijú pre deti vo farnosti

project_image
71 hlasov

Východné Slovensko

project_image
63 hlasov

Miništrantské formačno-športové stretnutia

project_image
63 hlasov

Piatkové večery pre mladých

project_image
62 hlasov

Slávenie svätej omše ako spoločenstvo

project_image
60 hlasov

Up2Me_KNM

project_image
55 hlasov

LAJK Životu

project_image
54 hlasov

Osobná formácia štúdiom Sv. Písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi

project_image
53 hlasov

Duchovná obnova pre deti

project_image
52 hlasov

Spolu proti samote

project_image
52 hlasov

Večer pre manželov - prehĺbenie nášho vzťahu, žiť šťastie lásky

project_image
51 hlasov

Letný tábor detského spevokolu

project_image
50 hlasov

Ja som Cesta, Pravda a Život - putovanie so sv. Cyrilom a Metodom

project_image
49 hlasov

Be my friend

project_image
48 hlasov

Služba miništranta

project_image
46 hlasov

Farský tábor

project_image
46 hlasov

Výlet s duchovným programom pre mládež – birmovancov

project_image
42 hlasov

Biblické trojdnie pre deti a mládež

project_image
41 hlasov

Katechézy Dobrého pastiera

project_image
40 hlasov

Prvoprijímajúce deti na ceste za Ježišom

project_image
39 hlasov

Rodinný tábor

project_image
39 hlasov

Upečme si Spoločenstvo

project_image
37 hlasov

Letný tábor

project_image
37 hlasov

Projektor na všeobecné využitie

project_image
36 hlasov

Dávidov stánok – nepretržité uctievanie Pána chválami

project_image
31 hlasov

Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v domácom prostredí

project_image
29 hlasov

Up2Me - 12-14

project_image
27 hlasov

Prírodná galéria

project_image
27 hlasov

Zriadenie oddelenia kresťanskej literatúry v priestoroch mestskej knižnice

project_image
27 hlasov

Otcovia deťom

project_image
26 hlasov

Farská knižnica biblických románov Hadaša

project_image
26 hlasov

Centrum Svätej Rodiny

project_image
25 hlasov

Duchovná obnova pre deti, ktoré sa pripravujú na 1.sväté prijímanie

project_image
25 hlasov

Muži, ktorí milujú a bojujú

project_image
25 hlasov

Športový deň pre rodiny

project_image
18 hlasov

Spoločenstvo medzi mladými budované nimi samými

project_image
18 hlasov

Zlepšenie kvality detských stretiek vo Višňovom

project_image
18 hlasov

Víkendové kurzy pre snúbencov

project_image
17 hlasov

Duchovná obnova pre birmovancov

project_image
16 hlasov

Skúšobňa pre mladých na Hájiku

project_image
16 hlasov

Zachovanie udržateľného prostredia pre núdznych v Dome charity sv. Krištofa

project_image
15 hlasov

Spoločnou hrou bližšie k Bohu

project_image
15 hlasov

Duchovná obnova pre mladých

project_image
15 hlasov

Knižné búdky

project_image
15 hlasov

Viac Kráľovstva do manželstva - Večer príbehov

project_image
15 hlasov

Zdieľaj so mnou živú vieru

project_image
14 hlasov

Darujem ti svoj čas

project_image
14 hlasov

Bližšie k Ježišovi. Katechézy Dobrého pastiera pre prvoprijímajúcich

project_image
14 hlasov

Prechádzky s národnými svätými

project_image
13 hlasov

Kurz pre rodičov tínedžerov

project_image
13 hlasov

Duchovná obnova pre rodiny

project_image
12 hlasov

Športom k Bohu

project_image
12 hlasov

Farská púť do Hronského Beňadiku

project_image
11 hlasov

Podpora stability rodín

project_image
7 hlasov

Chceme byť v obraze

project_image
7 hlasov

Kostol pre deti

project_image
7 hlasov

Farské popoludnie s podnázvom Tretí groš

project_image
6 hlasov

SENIOR

project_image
6 hlasov

Farské hody pre deti

project_image
5 hlasov

Čata lektorov

project_image
4 hlasy

Obohatenie mládežníckeho stretka

project_image
4 hlasy

Od srdca k srdcu

project_image
4 hlasy

Duchovná obnova pre birmovancov

project_image
4 hlasy

V spoločenstve je sila

project_image
3 hlasy

Koncert Mariána Bangu v kostole v Kotešovej

project_image
3 hlasy

Zájazd do koncentračného tábora Osvienčim

project_image
3 hlasy

Pozvanie dospelých do spoločenstva veriacich formou brigád

project_image
2 hlasy

Horčičné zrnko

project_image
2 hlasy