Žilinská diecéza Žilinská diecéza

Hlasovať môžete iba za jeden projekt. Ak chcete zahlasovať, kliknite na VIAC INFORMÁCII a potom na tlačítko "HLASOVAŤ".

Ak chcete projekt podporiť, kliknite na VIAC INFORMÁCII a v novootvorenom okne na tlačítko "DAROVAŤ".

Ďakujeme za váš hlas a podporu!

Späť

Knižné búdky

project_image

9 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Stretnutie veriacich pri kaplnke na Valchovej

project_image

104 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

PS: I LOVE YOU...

project_image

51 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Biblické trojdnie pre deti a mládež

project_image

33 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Dávidov stánok – nepretržité uctievanie Pána chválami

project_image

28 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Upečme si Spoločenstvo

project_image

30 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Nová krv

project_image

25 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Budovanie spoločenstiev rodín evanielizáciou v prírode

project_image

105 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Miništrantské formačno-športové stretnutia

project_image

58 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Kurz pre rodičov tínedžerov

project_image

12 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova pre rodiny

project_image

10 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Átrium Dobrého pastiera vo farnosti Žilina - Vlčince

project_image

70 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farská klubovňa

project_image

83 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Evanjelizácia v obci Turie-Effeta

project_image

150 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova pre birmovancov z farnosti

project_image

80 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Koncert Mariána Bangu v kostole v Kotešovej

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Farská púť

project_image

119 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Ruža pre domov seniorov

project_image

160 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Duchovná obnova rodín farnosti Ilava

project_image

63 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Športom k Bohu

project_image

12 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Prehĺbenie spoločenstva mladých dievčat

project_image

66 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Zlepšenie kvality detských stretiek vo Višňovom

project_image

8 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Pokračovanie v diele Žofie Bosniakovej / B verzia

project_image

147 hlasov |
Projekt bol podporený 3 x

Hráme o život

project_image

129 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Obnova a rozšírenie knižnice a jej efektívne využitie pre posilnenie duchovného života vo farnosti

project_image

264 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova pre aktívnu mládež

project_image

58 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Letný Miništrantský tábor

project_image

150 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farský tábor

project_image

32 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Viac Kráľovstva do manželstva - Večer príbehov

project_image

6 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Od srdca k srdcu

project_image

4 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Zájazd do koncentračného tábora Osvienčim

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Katechézy Dobrého Pastiera

project_image

92 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Kostol pre deti

project_image

6 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Be my friend

project_image

45 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Centrum Svätej Rodiny

project_image

23 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Prvoprijímajúce deti na ceste za Ježišom

project_image

37 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Up2Me - 12-14

project_image

26 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Podpora stability rodín

project_image

6 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova pre deti

project_image

51 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

TY a my /TY-BOH a my-rodiny/

project_image

269 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Up2Me_KNM

project_image

46 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Letný tábor detského spevokolu

project_image

44 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Zriadenie oddelenia kresťanskej literatúry v priestoroch mestskej knižnice

project_image

17 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Srdce, kotva, kríž

project_image

158 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Stretkáči

project_image

38 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Spoločenstvo medzi mladými budované nimi samými

project_image

17 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Miesto pre rodiny

project_image

75 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Posolstvo Betlehemského svetla

project_image

74 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Spevom bližšie k Bohu

project_image

86 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Identita muža

project_image

46 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Večer pre manželov - prehĺbenie nášho vzťahu, žiť šťastie lásky

project_image

47 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Chrámový zbor pri kostole sv. Jozefa Robotníka

project_image

144 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Liturgia v živote kresťana - knižná publikácia

project_image

116 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Spoločne rastieme

project_image

94 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Budovanie nových rodinných spoločenstiev vo farnosti, ako priestoru pre novú komunikáciu, zdielanie sa a zapálenie sa pre živú vieru a službu v rodinách a jej odovzdanie ďalšej generácii.

project_image

228 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Spojení v rozmanitosti

project_image

201 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

PRAMEŇ - V rytme modlitby

project_image

74 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Darujem ti svoj čas

project_image

11 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Knižnica spoločenstva SOM - Saletínska Oáza Mladých

project_image

291 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Rodinný tábor

project_image

36 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Športový deň pre rodiny

project_image

18 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Horčičné zrnko

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Spievame Bohu

project_image

111 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Muži, ktorí milujú a bojujú

project_image

24 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Prechádzky s národnými svätými

project_image

13 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

FARSKÝ DEŇ PRE RODINU

project_image

78 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Športom k viere

project_image

156 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

V spoločenstve je sila

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Spoločnou hrou bližšie k Bohu

project_image

15 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Triangel cup - miništrantský futbalový turnaj farnosti Čierne

project_image

114 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farská knižnica biblických románov Hadaša

project_image

20 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Zážitkový stanový tábor

project_image

72 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

„Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.“

project_image

67 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Jasličková slávnosť

project_image

120 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Obohatenie mládežníckeho stretka

project_image

3 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Evanjeliovo (sa nechať) viesť

project_image

45 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Osobná formácia štúdiom Sv. Písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi

project_image

20 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev – Závršanský kermáš, 20. výročie posviacky Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Závrší

project_image

143 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Výlet s duchovným programom pre mládež – birmovancov

project_image

20 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Vodenie detí na krúžky

project_image

45 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Skúšobňa pre mladých na Hájiku

project_image

13 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Kto spieva dvakrát sa modlí

project_image

217 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farský deň

project_image

154 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Lepší zvuk pre ľudský sluch

project_image

189 hlasov |
Projekt bol podporený 3 x

Duchovná obnova pre deti

project_image

185 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Víkendové kurzy pre snúbencov

project_image

16 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Zvýšenie atraktivity mládežnických stretnutí formou zábavy a upevnenia vzťahov

project_image

99 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Ja som Cesta, Pravda a Život - putovanie so sv. Cyrilom a Metodom

project_image

36 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Kúpa technického vybavenia pre chválový tím spoločenstva Chairé

project_image

81 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Farská púť do Hronského Beňadiku

project_image

8 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Spoločné nedeľné stretnutia pri samovare/kávovare

project_image

55 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Farské dni pre deti

project_image

64 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova pre birmovancov

project_image

4 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Posilnenie možností pre vznik malého spoločenstva rodín vo farnosti

project_image

258 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Komunitné večery

project_image

61 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Slávenie svätej omše ako spoločenstvo

project_image

59 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Kniha ako pomocník duchovného rastu

project_image

100 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

SENIOR

project_image

3 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Birmovanci žijú pre deti vo farnosti

project_image

58 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Športom k zdravým vzťahom

project_image

46 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Služba miništranta

project_image

45 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Poďme spolu rásť - rozvoj KDP

project_image

63 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

„Nechajte maličkých prichádzať ku mne!“

project_image

54 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Prírodná galéria

project_image

23 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Zachovanie udržateľného prostredia pre núdznych v Dome charity sv. Krištofa

project_image

14 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Chceme byť v obraze

project_image

6 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Púť do Medžugoria

project_image

37 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Malé spoločenstvo - Veľká misia

project_image

60 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Katechézy Dobrého pastiera

project_image

33 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Odmalička rastieme vo viere

project_image

47 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Od Adventu k Don Boscovi

project_image

130 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Duchovná obnova pre deti, ktoré sa pripravujú na 1.sväté prijímanie

project_image

17 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Na ceste k Ježišovi

project_image

165 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Pozvanie dospelých do spoločenstva veriacich formou brigád

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Deň rodiny

project_image

46 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Spolu proti samote

project_image

42 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v domácom prostredí

project_image

21 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Kamennej Porube

project_image

71 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

IN(formovanosť) v Lednici

project_image

64 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farské hody pre deti

project_image

4 hlasy |
Projekt bol podporený 1 x

Spolu kráčať cestou viery

project_image

129 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farské popoludnie s podnázvom Tretí groš

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x

Čo sa deje vo farnosti?

project_image

89 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

LAJK Životu

project_image

42 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova po rokoch

project_image

16 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Emauzskí gymnazisti

project_image

92 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Objavujme Najvzácnejší Dar Eucharistie

project_image

74 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Duchovná obnova pre birmovancov

project_image

12 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Múdrosť šedín a srdce dieťaťa

project_image

344 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Po stopách Ježiša

project_image

66 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Bližšie k Ježišovi. Katechézy Dobrého pastiera pre prvoprijímajúcich

project_image

12 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Hudbou k Bohu

project_image

104 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Za úvahu to stojí

project_image

125 hlasov |
Projekt bol podporený 3 x

Zdieľaj so mnou živú vieru

project_image

12 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Duchovná obnova pre mladých

project_image

11 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Nový projektor pre farnosť - uvidíš to, čo doteraz nie

project_image

133 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Farsky deň

project_image

116 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Piatkové večery pre mladých

project_image

46 hlasov |
Projekt bol podporený 2 x

Východné Slovensko

project_image

45 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Otcovia deťom

project_image

21 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Projektor na všeobecné využitie

project_image

28 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Letný tábor

project_image

15 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Čata lektorov

project_image

2 hlasy |
Projekt bol podporený 0 x
; ;
;